Blog

Korvaako Big Data soveltuvuusarvion?

Julkaistu LinkedIn artikkelina 6.4.2015, kirjoitettu yhdessä psykologi Juho Toivolan kanssa

1. Big data korvaa lomakkeet ja kyselyt tiedonkeruumenetelmänä

Erilaiset arvioinneissa käytetyt testit ja kartoitukset perustuvat siihen, että arvioitavasta henkilöstä kerätään dataa – yleensä itse täytettävän vastauslomakkeen kautta – joka sitten analysoidaan tiettyjen periaatteiden (pisteytyslogiikka, vertailu normiryhmiin) mukaisesti. Itsearvioinnin avulla kerättyyn dataan liittyy kuitenkin kaksi isoa ongelmaa: se on verrattain työläs tiedonkeruutapa ja siinä on paljon virhelähteitä.

Nykyaikana yhä useammasta ihmisestä on saatavilla paljon objektiivisempaa ja luotettavampaa käyttäytymisdataa älylaitteiden ja sosiaalisen median yleistymisen myötä. Tämän tiedon hyödyntäminen arvioinneissa tulee olemaan trendi, jota paatuneimmatkaan paperitestipsykologit eivät lopulta pysty vastustamaan, sillä saatavan datan laatu on ylivoimaisesti parempi psykologien perinteisiin tiedonkeruumenetelmiin verrattuna. Eettiset näkökulmat on toki huomioitava ja arvioitavalta henkilöltä on kysyttävä lupa tiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen – niin kuin jo nykyäänkin laki edellyttää ihan normaalin soveltuvuusarvioinnin yhteydessä.

Yksi mahdollinen tapa helpottaa työnhakijan työnhakua on esimerkiksi se, että arvioitava henkilö antaa arvioinnin tekijälle pääsyn hänen Facebook-käyttäjädataansa. Tämä mahdollistaa sen, että henkilön ei tarvitse täyttää useamman sadan kohdan persoonallisuusinventaareja tai kognitiivisen kyvykkyyden testejä vaan näistä asioista pystytään tekemään paljon luotettavampi arvio Facebookin tallentaman, oikean käyttäytymisen kautta.

Jo aiemmin on pystytty tekemään tarkkoja päätelmiä käyttäjän persoonallisuudesta Facebook-tykkäysten perusteella, mutta nyt dataa kerätään Facebookin Reactions-nappulan kautta vielä tarkemmin, kun päästään seuraamaan millaisia tuntemuksia erilaiset postaukset henkilössä aiheuttavat tai miten hän niihin reagoi. Normiaineiston määrä on ja tulee olemaan suurempi kuin missään aiemmassa menetelmässä ja kulttuurilliset normiryhmät on helposti muodostettavissa ilman kalliita normituskustannuksia.

Facebook-datan lisäksi arvioitava voi antaa luvan myös esimerkiksi LinkedIn-datansa käyttöön, jolloin riittää, että hän pitää CV:nsä ajantasalla yhdessä paikassa ja on koko ajan kaikkien potentiaalisten työnantajien tavoitettavissa. Nykypäivänä jokaisessa vaativammassa rekrytoinnissa suorahaun merkitys korostuu ja asetelma on kääntynyt siihen, että parhaat tekijät punnitsevat erilaisia työtarjouksia eivätkä niinkään hae aktiivisesti tehtäviä. Tämä malli muuttaa myös rekrytoijien, työpsykologien ja researchereiden työnkuvaa enemmän työn vaatimusten tarkkaan määrittämiseen ja kandidaattisuhteen luomiseen sekä työtehtävän myyntiin parhaille kandidaateille. Ennen kaikkea tämä on työnhakijoiden elämän helpottamista. Harvaa kiinnostaa täyttää lomakkeille tietoa, joka olisi muutenkin saatavilla.

2. Ajasta ja paikasta riippumattomat menetelmät ovat sääntö – eivät poikkeus

Ajasta ja paikasta riippumattomat menetelmät kuten videohaastattelut (esim. www.recruitby.net) ja nettipohjaiset testit (esim. www.cut-e.com/fi) tuovat soveltuvuusarviointeihin sellaista uudenlaista joustavuutta, josta hyötyvät niin toimeksiantaja, arvioitava henkilö kuin arvioinnin tekevä psykologikin. Näiden menetelmien luotettavuudesta esitetään aina silloin tällöin epäileviä ja kriittisiä puheenvuoroja, mutta käytäntö ja aiheesta tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet että ne ovat ihan yhtä luotettavia tiedonhankintatapoja kuin kasvokkain käydyt keskustelutkin tai arviointeihin perinteisesti liitetyt kynä-paperitestit valvotuissa olosuhteissa. Ajasta ja paikasta riippumattomat arviointimenetelmät mahdollistavat arviointien nopean, joustavan, kustannustehokkaan ja nykyaikaisen toteutuksen.

3. Arviointikokemus pelillistyy – ryppyotsainen psykologisointi on niiiiiin ysäriä

Soveltuvuusarviointi on perinteisesti mielletty vakavahenkiseksi touhuksi, jossa sekä arviointiin osallistuvan henkilön että arvioijan tulee säilyttää naama peruslukemilla. Monet myös kokevat, että käytettävien menetelmien tulee olla riittävän vakavasti otettavia, jotta rekrytointiprosessiin liitetyt kovat odotukset tulevat asianmukaisesti huomioiduksi. Käytännössä kuitenkin rennompi tekeminen ja pelillistetyt arvioinnit eivät tee kokonaisuudesta yhtään vähemmän luotettavia, kunhan arvioinnin tekijä ymmärtää käyttämiensä menetelmien rajoitteet.

Erilaisten testimenetelmien hyödyllisyys perustuu siihen, että ne ennustavat jotain kohdetyön kannalta tarpeellista taidokkuutta tai ominaisuutta. Pelillisten elementtien lisääminen testeihin ei heikennä niiden ennustearvoa, mutta tekee niiden täyttämisestä miellyttävämpää ja vähemmän puuduttavaa. Pelillisyys tarkoittaa käytännössä sitä, että parhaimmillaan arvioitava henkilö ei edes koe olevansa arvioinnin kohteena, vaan voi nauttia pelin tuomasta haasteesta ja uppoutua sitä kautta käsillä olevaan suoritukseen täysipainoisesti. Hyvä esimerkki jo käytössä olevasta pelimäisestä arviointiratkaisusta on Arctic Shoresin sovellukset (https://www.arcticshores.com/psychometric-games/)

Psykologit, Kristian Kurikka ja Juho Toivola

Lähteitä

http://www.slate.com/blogs/future_tense/2016/02/24/facebook_s_5_new_reactions_buttons_are_all_about_data_data_data.html

http://www.hs.fi/ulkomaat/a1364182543097

http://www.techwalls.com/facebook-reactions-really-meant/

http://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/tietokone_tuntee_sinut_paremmin_kuin_perhe

http://uk.businessinsider.com/how-to-use-facebook-reactions-emoji-2016-2

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3420664/Get-ready-Facebook-Reactions-Buttons-used-express-happiness-anger-surprise-rolling-pretty-soon.html

http://newsroom.fb.com/news/2016/02/reactions-now-available-globally/

http://www.hs.fi/ulkomaat/a1364182543097

http://www.pnas.org/content/112/4/1036.full

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2906860/How-Facebook-mining-predict-personality-accurately-friends-family.html

http://fivethirtyeight.com/datalab/this-algorithm-knows-you-better-than-your-facebook-friends-do/

http://theantimedia.org/facebook-really-wants-use-new-reaction-buttons/

http://www.techworm.net/2016/02/new-facebook-reactions-really-mean-fb-users.html

http://qz.com/627612/facebooks-new-reactions-emoji-expose-the-lies-we-tell-about-ourselves-online/

Vieraskynä: Heimo Helsingistä käsin maailmanvalloitukseen

Julkaistu 22.06.2015 (http://www.hel.fi/www/blogit/fi/kirjoitukset/helsinki-kasvun-ytimessa/vieraskyna-heimo-helsingista-maailmanvalloitukseen)

Tänä vuonna Helsingin elinkeinopäivän teemana oli ”Hyvinvointiala uudistuu ja menestyy yhteistyöllä”. Päivään osallistui noin 200 yritysten, järjestöjen, tutkimus- ja koulutustahojen sekä julkisen hallinnon edustajaa. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja mm. hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta, kaupunkien ja yritysten uusista yhteistyömahdollisuuksista sekä Helsingin mahdollisuuksista kehittyä hyvinvointiratkaisujen kansainväliseksi liiketoiminta- ja innovaatiokeskittymäksi. 

Elinkeinopäivässä seurattiin myös ytimekkäitä yritys-pitchejä. Yksi pitchaajista oli vieraskynäkirjoittajamme, Heimo Community, joka tarjoaa mielen hyvinvoinnin yhteisöpalveluja.

Kristian Kurikka, Heimo Community:

Vuoden vanhan yrityksen yhtenä perustajista olin äärettömän ylpeä, kun tiimikaverini Johannes Hovi oli Helsingin elinkeinopäivillä lavalla Helsingin kaupunginjohtajan Jussi Pajusenja sosiaali- ja terveysministeri Laura Rädyn puheiden välissä. Johannes kertoi, kuinka tulemme ratkaisemaan koko maailman mielenterveysongelmat. Kansainvälistyminen ei kuitenkaan ole helppoa ilman suomalaisten organisaatioiden tukea. Olen huomannut, että lähtökohtaisesti julkiset organisaatiot ovat varovaisia kokeilemaan uusia innovaatioita ja kertomaan avoimesti piloteista, vaikka en ymmärräkään miksi näin on. Alkuvaiheen startup-yritykset tarvitsevat referenssejä, koska hyvän palvelun suosittelu on paras tapa saada uusia asiakkaita ja joiden kanssa kehittää edelleen palveluaan. Referenssit ovat elintärkeitä myös rahoituksen saamiseksi palvelun rakentamiseen.

Rahallisista tukimuodoista puhutaan kyllä paljon, kun taas tällaiset konkreettiset asiat jäävät pienemmälle huomiolle, vaikka ne ovat äärettömän tärkeitä alkuvaiheen yritykselle. Monet sijoittajat ja potentiaaliset asiakkaat ovat kiinnostuneita siitä, millaisia asiakkaita yrityksellä on. Tilanne on ikävä, kun nimiä ei voi mainita, vaikka tekisikin jo yhteistyötä usean yrityksen kanssa. Tämän asian muuttaminen ei maksaisi mitään ja hyöty olisi suuri, kun alkuvaiheen yrityksissä kamppaillaan läpi kuolemanlaakson.

Onneksi me saimme suhteellisen nopeasti julkisiksi referensseiksi pilottimme YTHS:n ja Helsingin SOTE:n kanssa. Uskon, että näistä tulee olemaan meille suurta hyötyä, kun seuraavaksi lähdemme Iso-Britannian markkinoille. Olemme varmasti paljon varteenotettavampi kumppani paikallisille organisaatioille, kun voimme kertoa, että isotkin julkishallinnon organisaatiot ovat lähteneet rohkeasti pilotoimaan kanssamme. Lähtökohtaisesti ainakin itselläni on suurempi kynnys aloittaa yhteistyötä ulkomailta tulevan ihmisen ja organisaation kanssa kuin suomalaisen. Luottamusta täytyy rakentaa hieman enemmän ja se vie aikaa. Luottamuksen rakentamisessa kaikki tuki on tarpeen, kun alkuvaiheen yrityksen tulee kyetä liikkumaan nopeasti eteenpäin.

Pekka Saurin Facebook-päivitys 16.5. (lainaus alla) sai minut tajuamaan, kuinka yhteisöllisyyden merkitys on kasvanut Helsingissä asumani viiden vuoden aikana. Siksi onkin hienoa rakentaa mielen hyvinvoinnin yhteisöpalvelua juuri Helsingistä käsin. Meillähän on loistavaa teknologia- ja terveydenhuollon osaamista täällä. Toivottavasti Helsinki järjestää myös jatkossa tilaisuuksia, joissa startupit pääsevät lavalle yhtä kovassa seurassa kuin me Helsingin elinkeinopäivillä. Toivottavasti myös julkishallinnosta löytyy ihmisiä, jotka auttavat startuppeja verkostoitumaan ja saamaan lisää pilottiprojekteja, joiden avulla luodaan suomalaisia menestystarinoita niin julkishallintoon kuin yrityspuolelle. Lupaan myös, että startuppien auttaminen palkitsee auttajaansa, koska meidän valtava energia ja kokeilukulttuuri tarttuu!

Lisätietoa:
http://heimo.co/

Yhteisöpalvelu:
https://beta.heimo.co/

Lainaus: Pekka Sauri, Facebok, 16. toukokuuta kello 20:15

”Ajattelin äsken kotimatkalla raitiovaunussa seuraavaa. Tai ehkä tunsin pikemmin kuin ajattelin.

Kävin tänään Arabian katufestivaaleilla vihkimässä kahdeksan kerrosta korkean seinämaalauksen ja muuten katselemassa touhua. Puoli kilometriä Hämeentietä oli suljettu autoilta, ja liikkeellä oli tuhansia ihmisiä, nuorisoa, lapsiperheitä ja varttuneempia. Muraalin maalit oli lahjoittanut väritehdas, ja taiteilija toteutti teoksen vapaaehtoistyönä nostolavalta, jonka telinevuokraamo oli antanut ilmaiseksi käyttöön. Musiikki jytisi, räppärit rappasivat, tanssijat pomppivat, lapset hihkuivat.

Arabiaan mennessäni poikkesin Espan puistossa, jonne Ravintolapäivä oli vetänyt kymmeniä ruokakojuja ja -pöytiä. Ruokaa oli tarjolla kaikista mahdollisista kulttuureista, ja väkeä niin että hädin tuskin sekaan mahtui. Vanhan kirkon puistossa samanlainen meininki. Kaupunkitapahtumia oli muuallakin, Kannelmäessä, Itäkeskuksessa ja missä vielä. Kaikkialla näytti olevan vallalla ilo, innostus ja aloitteellisuus.

Mutta samaan aikaan toisaalla: Suomi on syvällä suossa, Euroopan unioni varoittaa budjettivajeesta, julkisiin menoihin on tiedossa miljardileikkauksia, huoltosuhde on kestämätön, vienti pitäisi saada uuteen nousuun ja mitä ahdistavaa vielä.

Tuli väistämättä mieleen, että tässä on nyt jokin huutava ristiriita. Silmämääräisesti arvioituna suomalaisilla näyttäisi olevan valtavasti ideoita, energiaa ja rohkeutta siitä korkeasta koulutustasosta puhumattakaan. Mikä kumma estää kanavoimasta kaikkia näitä vahvuuksia yhteiseksi hyväksi, työpaikoiksi ja verotuloiksi?

En tiedä vastausta. Ehkä mikään ei estäkään. Ehkä joku teistä tietää. Oli miten oli, päivä antoi ikään kuin yllättäen ja odottamatta ison sykäyksen optimismia ja uskoa tulevaisuuteen.”

Startup-yrittäjän arkeen mahtuu innostusta ja lannistusta

Julkaistu Sitran blogissa 01.12.2014 (http://www.sitra.fi/blogi/omahoito/startup-yrittajan-arkeen-mahtuu-innostusta-ja-lannistusta)

Selkeä fokus ja innostus ovat tärkeimmät asiat yritystoiminnassa. Yleensä ne ovat täysin ristiriidassa keskenään, kirjoittaa startup-yrittäjä Kristian Kurikka.

WHO:n mukaan 30 % maailman väestöstä kärsii mielenterveysongelmista ja 2/3 tästä joukosta jää ilman hoitoa. Tämän valtavan miljardijoukon mielenterveysongelmien hoitaminen nykymenetelmillä on sairaan kallista. Mielestäni mielenterveyteen liittyvissä haasteissa pitää tarjota apua ilman kynnystä ja stigmaa, ja terveydenhuollon ammattilaisten tulee tarjota apunsa ihmiselle, jotka haluavat auttaa toisiaan.

Yrityksemme Heimon lääkkeet ongelmaan ovat psykologin neuvontaa tarjoava anonyymi puhelinlinja, videoyhteydellä toimiva etäpsykologipalvelu ja digitaalinen vertaistukialusta ihmisille, jotka tarjoavat ja hakevat apua henkiseen hyvinvointiin liittyen. Vertaistukialustalla terveydenhuollon organisaatiot ja yhdistykset voivat olla mukana auttamassa.

Ensimmäisen puolen vuoden aikana olemme saaneet kuopattua ainakin toistaiseksi yhden edellä mainituista palveluistamme. Meidän ykkösprioriteettina on ”save the world”, ja sitä olemme pyrkineet toteuttamaan alusta asti.

Me idealistit olemme päässeet tutustumaan paljon parjattuun terveydenhuoltoalan sääntelyyn. On ollut meille ja viranomaisille haastavaa tulkita, miten olemassa olevat lait ohjaavat palveluidemme kehitystä. Olemme päässeet täyttämään papereita ja miettimään vastauksia monenlaisiin kysymyksiin. Kuten: onko toimitilassamme vesipiste?

Toimimme etäratkaisuita hyödyntäen toistaiseksi ilman toimitiloja valtakunnallisesti useamman aluehallintoviraston alueella. Ensimmäinen mietintä olikin, että kumpi lupaviranomainen, aluehallintovirasto vai Valvira, käsittelee asiaamme. Vierähti hetki aikaa hahmottaa niin meiltä kuin viranomaisilta, kenen kanssa asioimme.

Palveluidemme digitaalinen ulottuvuus kirvoitti myös monenlaisia kysymyksiä, joihin vastaaminen on harmillisen aikaa vievää pienillä resursseilla. Alkaneella yritystoiminnallamme onkin ollut selkeästi viranomaisia työllistävä vaikutus aluehallintovirastossa, Valvirassa, verottajalla ja nyt ilmeisesti myös STM:ssä. Täytyy sanoa, että virkamiehet ovat erittäin avuliaita auttamaan yrittäjää tässä byrokratian suossa, mutta palveluita nykypäiväistäessä tarpoo kyllä vähintään vyötäröä myöten vetelässä maassa.

Onneksi toimialalla on myös muita toimijoita, jotka ovat halunneet modernisoida terveydenhuollon toimitapoja eli toisin sanoen luovuttamatta hakanneet päätäntänsä muureihin, kunnes muuri on murtunut. Esimerkki tällaisesta sinnikkäästä organisaatiosta on ollut Meedoc, jolle voisin myöntää jonkinlaisen mitalin kokemuksistaan terveydenhuoltopalveluiden saatavuuden parantamiseksi.

Mielenterveyden ongelmien kansainvälinen kustannus on vuonna 2010 arvioitu olleen 2,5 biljoonaa ja vuonna 2030 olevan noin 6 biljoonaa. Tällä säätelyn määrällä on erittäin vaikeaa ehtiä puuttumaan kustannusten kasvuun riittävän aikaisin, vaikka on selvää, että terveydenhuoltoalan täytyy olla tiukasti säädeltyä.

Mielestäni esimerkiksi kenenkään ei pidä matkustaa minnekään, jos se ei ole oikeasti välttämätöntä laadukkaan hoidon näkökulmasta. Tuntuu myös intuitiivisesti selvältä, että terveydenhuollon ammattilaiset eivät pysty mitenkään yksin ratkaisemaan mielenterveysongelmista kärsivien ongelmia, etenkään jos asioihin puututaan niin myöhään kuin nykyisin on tapana. Kuukausien jonoissa varmasti masentuu lisää.

Me pyrimme miettimään myös, miten sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää, kun motivoimme myös ei-terveydenhuollon ammattilaiset auttamaan ihmisiä mielenterveyden haasteissa. Olen huomannut, että ihmiset haluavat auttaa toisiaan.

Ensimmäiset puoli vuotta pikakelauksella

Tiimin kasaaminen. Alussa meillä ei ollut kovin tarkkaa ymmärrystä siitä, mitä yrittäminen oikeasti on, mutta kivaa ja koukuttavaa se oli. Esittelimme liikeideaamme eri tahoille ja lähes poikkeuksetta siitä pidettiin. Ideoita tuli aluksi joka päivä ja punainen lanka oli äärimmäisen vaikea pitää selkeänä. Pysyvää oli se, että halusimme mahdollistaa mielenterveyden haasteisiin avun saamisen joustavasti ja ihmislähtöisesti nykypäiväisillä menetelmillä.

Alkukesästä saimme Tekesiltä KKS-avustuksen, jonka voimin teimme vertaistukialustan beta-version ja markkinatutkimuksen, jossa selvitettiin etäpsykologipalveluiden ja digitaalisen vertaistukialustan kysyntää Suomessa, Ruotsissa ja Briteissä. Noin puolet vastanneista organisaatioista käytti vertaistukitoimintaan digitaalisia suljettuja ryhmiä ja ¼ vastaajista, joilla ei sellaista ollut käytössä, olivat kiinnostuneita kokeilemaan.

Markkinatutkimuksen tulokset olivat erittäin lupaavia ja vertaistukialustan beta-versio on nyt ensimmäisissä organisaatioissa testikäytössä. Meillä alkoi muodostumaan ymmärrystä kentästä, jossa toimimme. Tänä vuonna Sitran trendilistallakin on mainittu, että tulevaisuudessa vertaisverkostoista muodostuu yhteiskuntien perusrakenne ja WHO on kehottanut kehittämään yhteisöpohjaisia mielenterveyspalveluita.

Samaan aikaan valmistelimme puhelinpalvelun toteutusta, keräsimme psykologit vastaamaan, selvitimme juridisen puolen ja suunnittelimme markkinoinnin. Ensimmäinen puhelinoperaattori ei pystynyt toimittamaan lupaamaansa teknistä ratkaisua, josta oli seurauksena, että markkinointitoimenpiteiden suunniteltu aikataulutus meni aivan uusiksi. Lopulta uuden teknisen kumppanin kanssa pääsimme alkuun, mutta päädyimme sulkemaan palvelun alle kuukaudessa. Fail fast, fail big.

Etäpsykologipalveluissa saimme ensimmäiset asiakkaat ensimmäisellä myyntikäynnillä, kun asiakas ilmoitti ostavansa 20 minuutin sisällä. Kollegani Johannes soitti minulle, että se oli erikoisinta mitä hänen myyntiurallaan on tapahtunut.

Kuluneen vuoden aikana olen ollut välillä niin innostunut, että en ole saanut illalla unta ja herännyt aamulla klo 05, ja välillä niin ahdistunut, etten ole saanut illalla unta ja herännyt klo 05. Kiinteiden kustannusten minimointi on ollut tärkeää tähän mennessä ja ahdistusta on aiheuttanut, jos on sattunut innostuksissaan niitä lisäämään. Loppuvuoden teemana meillä on lisärahoituksen turvaaminen, että pystymme jatkamaan tuotekehitystämme ja maailmanvalloitusta suunnitellulla tavalla.

Olen puolessa vuodessa oppinut, että selkeä fokus ja innostus ja innostuksen levittäminen ovat ne tärkeimmät asiat tässä yritystoiminnassa ja että yleensä ne ovat täysin ristiriidassa keskenään.

1.1.2017 – Miten tähän suureen päivään on tultu ja missä terveydenhuollossa nyt ollaan?

Julkaistu LinkedIn-artikkelina 28.11.2016

Lähden itsekkäästi liikkeelle omasta hyvinvoinnistani, koska se oli koetuksella syksyllä 2014, kun reilun puolenvuoden vääntö Valviran, Aluehallintoviraston ja STM:n kanssa oli käynnissä ja samaan aikaan kirjoitin Sitralle blogikirjoituksen terveysalan yrittäjyydestä. Haimme tuolloin startupillemme lupaa etänä tuotettavien yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Kokemus opetti paljon terveydenhuollon byrokratiasta. Asia nousi mieleeni, nyt kun aloin osaltani kirjoittamaan osana Psykologiliiton työryhmää valtakunnallista etänä tehtävän psykologityön suositusta, jonka on tarkoitus valmistua mahdollisimman pikaisesti vastaamaan nykypäivän arkea.

Taustatyötä tehdessäni ihmetyksekseni huomasin 9.11.2016 julkaistusta STM:n ohjeesta ehkäisevän työterveyshuollon etäpalveluista lausahduksen: ”Toistaiseksi etäpalveluille ei ole kattavia säännöksiä voimassa olevassa lainsäädännössä.” Tämä tilanne on siis melkein kolme vuotta myöhemmin, kun sitä lainsäädäntöä kaipasin ensimmäisen kerran. Huh.

Muuttuvasta maailmasta ja nykypäivästä on nyt lukuisia esimerkkejä sekä Suomessa että kansainvälisesti etä- ja yhteisöpalveluiden saralla. Iso-Britanniassa yritys nimeltään HealthUnlocked on uutisen mukaan Deloitten kasvulistalla Iso-Britannian nopeiten kasvava life science-yritys. Yritys on terveydenhuollon yhteisöpalvelu ja liikevaihdon kasvuprosentti viime vuonna oli +532%. Asiakkaana on esimerkiksi NHS. Suomessa tapahtuu myös ja ilokseni huomaan, että lääkäripalveluissa hyödynnetään yhä enemmän sosiaalista mediaa. Mehiläinenkin on lähtenyt mukaan Snapchatiin ja Terveystalo tarjoaa Facebookin livelähetyksissä terveydenhuollon asiantuntijan toimesta neuvoja ja kertoo tietystä aihepiiristä sekä vastaa katsojien lähettämiin kysymyksiin.

Etä- ja yhteisöpalveluiden tarpeellisuudesta olen edelleen samaa mieltä kuin reilu kaksi vuotta sitten: ”Mielestäni kenenkään ei pidä matkustaa minnekään, jos se ei ole oikeasti välttämätöntä laadukkaan hoidon näkökulmasta. Tuntuu myös intuitiivisesti selvältä, että terveydenhuollon ammattilaiset eivät pysty mitenkään yksin ratkaisemaan mielenterveysongelmista kärsivien ongelmia, etenkään jos asioihin puututaan niin myöhään kuin nykyisin on tapana. Kuukausien jonoissa varmasti masentuu lisää.”

Huomaan siis ilokseni, että Sitran vuonna 2014 nimeämät trendit ja WHO:n vuonna 2014 antamat ohjeet yhteisöpohjaisten palveluiden rakentamisesta alkavat nyt rantautua vauhdilla terveydenhuoltoon vaikka vain pari vuotta sitten se oli vain haaveemme.

Terveydenhuollon tulevaisuuden voittajat mielestäni ratkaisee se, että kuka pystyy parhaiten todentamaan jokapäiväisten ennaltaehkäisevien terveydenhuollon toimenpiteiden vaikuttavuuden organisaation liiketoiminnan tunnuslukuihin ja yksittäisten ihmisten hyvinvointiin tilanteessa, jossa ihmisten työ on ajasta ja paikasta riippumatonta ja palvelukanavat ovat digitalisoituneet siten, että palvelu on annettava sinne, jossa palveluiden kuluttaja milloinkin on. Syntyneen datan avulla toiminnan vaikuttavuus yritysten liiketoiminnan tunnuslukuihin pitää pystyä todentamaan eikä jatkossa enää riitä pelkkä sairaspoissaoloprosentin tuijottaminen ja sairaalarakennusten seinien rakentaminen.

Loppuun täytyy vielä mainostaa sitä, että Heimon toimitusjohtaja Jarno on tällä viikolla Slushin lavalla hakemassa miljoonan euron rahoituskierrosta Kaakkois-Aasian valloitukseen, joten menkää kaikki Slushiin menijät katsomaan, kuinka tärkeällä asialla Heimossa ollaan. Mielestäni 17 000 kävijän Slush on maailman innostavin tapahtuma ja on enemmän kuin hienoa, että Heimo on kaikista osallistuvista startupeista valittu lavalle parhaimman 6%:n joukkoon.

Ja tosiaan 1.1.2017 on siksi merkityksellinen päivä, että silloin etänä tehtävä ennaltaehkäisevä työterveyshuollonpalvelu muuttuu vihdoin kelakorvattavaksi. Maailma muuttuu, muutu sinäkin!

Innostavaa marraskuista maanantaita toivottaa,

Kristian Kurikka, psykologi

+358 40 520 6664

Asiakkuuspäällikkö, suuret ja keskisuuret yritykset, Diacor Terveyspalvelut Oy, kristian.kurikka@diacor.fi (https://www.diacor.fi/yrityksille/terve-yritys/suuret-ja-keskisuuret-yritykset)

Perustajaosakas, hallitusjäsen, Heimo Community Oy, https://heimo.co/, kristian@heimo.co

Lähteet:

http://press.healthunlocked.com/post/153512966364/healthunlocked-one-of-two-nia-companies-recognised?utm_content=buffer00f54&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ohje-ehkaisevan-tyoterveyshuollon-etapalveluista-on-valmistunut

http://www.sitra.fi/blogi/omahoito/startup-yrittajan-arkeen-mahtuu-innostusta-ja-lannistusta

Lääkäripalveluissa hyödynnetään yhä enemmän sosiaalista mediaa: http://tutka.pro/?p=27929

Heimo: https://invest.heimo.co/